รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ , ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร , และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

(รับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 23  พฤศจิกายน  2566 ในวัน และเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสาร n41838_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 934)