รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

(รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 8  ธันวาคม  2566 ในวัน และเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสาร n41837_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 309)