ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ฯบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา , ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 15 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ (ครั้งที่ 1) เพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

1.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา (สอบสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1)

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สอบสมรรถนะฯ ครั้งที่1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 15 อัตรา (สอบสมรรถนะฯครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร n41835_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 677)