รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา , ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 15 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 15 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41833_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 1411)