รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 27 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ) จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41828_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 260)