รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

    

รพ. สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 2 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้าย

สอบวันที่ 5 ตุลาคม  2566

ดาวน์โหลดเอกสาร n41825_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 281)