รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค , ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41823_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 589)