ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับบริการงานผู้ป่วยนอก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                    ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับบริการงานผู้ป่วยนอก จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาเผยแพร่ก่อนใช้ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n31818_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 564)