รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41815_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 839)