ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (นายช่างไฟฟ้า)

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(นายช่างไฟฟ้า) ลำดับที่ 1 - 3

(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างวันที่ 29 กันยายน 2566

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนสุขภาพ

 และปฏิบัติงานวันที่  2 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

(ทำสัญญาจ้าง 29 กันยายน 2566 และปฏิบัติงาน 2 ตุลาคม  2566)

ดาวน์โหลดเอกสาร n41813_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 159)