ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงแบบโคงงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                   ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงแบบโคงงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n31803_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 20)