รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา (นายช่างไฟฟ้า 3 อัตรา, นายช่างโยธา 1 อัตรา )

    

รพ. สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา (นายช่างไฟฟ้า 3 อัตรา และนายช่างโยธา 1 อัตรา)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้าย

สอบวันที่ 7 กันยายน  2566

ดาวน์โหลดเอกสาร n41798_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 104)