ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงแบบโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                      ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงแบบโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มาเผยแพร่ก่อนใช้ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n31797_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 110)