ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา (นายช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา , ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา)

    

 

โรงพยาบาลสิชล ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา (นายช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา , ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา)

ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41793_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 141)