รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา (นายช่างไฟฟ้า 3 อัตรา,นายช่างโยธา 1 อัตรา)

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

นายช่างไฟฟ้า 3 อัตรา

นายช่างโยธา 1 อัตรา

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41790_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 193)