ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูลส่วนบุคคล

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51781_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 96)