ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

    

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51779_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 95)