รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41772_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 637)