รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา

    

รพ. สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41767_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 238)