รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41749_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 634)