รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

    

รพ.สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่

ในการประเมินสมรรถนะฯบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41731_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 265)