"คลินิกตรวจสุขภาพ CHECK UP CENTER"

    

 

"คลินิกตรวจสุขภาพ CHECK UP CENTER"#โรงพยาบาลสิชล
เปิดให้บริการ 08.30-11.30 น. ทุกวันทำการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

- ขอใบรายงานผลตรวจสุขภาพ
- ขอใบรับรองแพทย์ก่อนทำงาน
- ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

สอบถามรายละเอียด โทร 075-535-630 ต่อ 156
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสิชล ยินดีให้บริการคะ