(12 พฤษภาคม 2566) ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสิชลตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ที่ รพสต.บ้านในดอน

    

(12 พฤษภาคม 2566) ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสิชลตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ที่ รพสต.บ้านในดอน มีผู้รับบริการจำนวน 26 คน ตรวจตา ประเมินความเสี่ยงภาวะซึมเศร้า สุขภาพจิต ปัญหาการนอนหลับ ประเมินข้อเข่าเสื่อมและภาวะหกล้ม กิจกรรมบำบัด คัดกรองภาวะสมองเสื่อม และตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อเป็นการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงวัย