รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

    

รพ.สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่

ในการประเมินสมรรถนะฯบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41724_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 108)