รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41718_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 387)