รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักโภชนาการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

    

รพ. สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน  1 อัตรา

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

สอบคัดเลือกวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41716_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 421)