รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 3 อัตรา, ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

    

รพ. สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41707_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 758)