รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งนักโภชนาการ, ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์, และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

    

รพ. สิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

2.  ตำแหน่งนักโภชนาการ  จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสาร n41691_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 290)