รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)

    

รพ. สิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้

1. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสาร n41688_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 416)