บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n41686_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 332)