รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ , ตำแหน่งพนักงานประจำตึก, ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

    

รพ. สิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

5 . ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41684_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 486)