ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

    

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งรังสีการแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n41680_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 120)