ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผสานองค์ความรู้งานวิจัยกับการเจริญสติ

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผสานองค์ความรู้งานวิจัยกับการเจริญสติ

ในวันที่ 27 มกราคม 2566

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท และท่านละ 3,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51664_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 156)