รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและพนักงานการเงินและบัญชี

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามรรถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและพนักงานการเงินและบัญชี

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์ ) ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4 สำนักบริหาร อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ. สิชล

ดาวน์โหลดเอกสาร n41661_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 441)