ขอเชิญเข้ารับการอบรม

    

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ

จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยของแก่น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51660_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 293)