ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

เรื่อง "Battle against Problematic Gynecology with lnterdisciplinary Perspctives"

ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51658_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 193)