รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 4 มกราคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41657_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 1087)