ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

    

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4618/2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 4 ราย ตามรายละเอียดที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n41619_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 404)