รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 41 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 41 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41618_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 426)