รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานเปล

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร n41560_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 314)