รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41559_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 343)