ขอเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

    

ขอเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ระดับสูง (หลักสูตร 2 ปี)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 1 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51477_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 155)