ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 และวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565

โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ 700 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51476_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 295)