ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง How to set zero pitfalls of midwifery practices

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง How to set zero pitfalls of midwifery practices

ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565

โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51475_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 158)