ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 16

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 16 

รับสมัครภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

กำหนดเปิดการศึกษา ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51474_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 109)