ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการสุขภาวะเพื่อก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการสุขภาวะเพื่อก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal

ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ Online

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51473_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 118)