ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวไทยวิถีใหม่ที่ยั่งยืน

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวไทยวิถีใหม่ที่ยั่งยืน: การพัฒนาทักษะสมอง (EF) สู่การพัฒนาคุณภาพเด็กไทย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51463_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 309)