ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุมและอบรมหลักสูตรต่างๆ

    

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุมและอบรมหลักสูตรต่างๆ

เจ้าหน้าที่ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51457_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 158)