รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้างในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมปีกชั้น 4 สำนักบริหาร รพ.สิชล

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41442_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 182)