รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

    

รพ. สิชล ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4 สำนักบริหาร รพ.สิชล ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41440_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 219)